Pris

Personlig Träning

Enstaka pass              600kr/pass
 >10 pass                        480kr/pass


Semi-Personlig Träning
(2-4 personer)

Enstaka pass               400kr/pass/pers
 >10 pass                        320kr/pass/pers


8 veckor                       4 000kr
(Onlineupplägg ersätter just nu 8 Veckor)


PT Online (introduktionspris)              600kr/4veckor
(
därefter 800kr/4veckor)Paket
10 pass PT + Träningsschema och uppföljning hela perioden    6 000kr