SJÄLVFÖRSVAR

Vi ser vår självförsvarsworkshop som en introduktion till kampsport och i vilka situationer olika kampsporter kan komma till nytta i en trängd situation. Teknikerna som förevisas har hämtats från en rad olika kampstilar så som Brazilian Jiu-Jitsu, Krav Maga, Thaiboxning, Submission Wrestling och Mixed Martial Arts. 
 
Många andra kurser som utmålas som seriösa självförsvarskurser gör gällande att man i princip klarar av att försvara sig i en rad olika situationer genom att enbart gå deras kurs ett par tillfällen eller i värsta fall bara ett par timmar. Denna marknadsföring är helt förkastlig och rent av farlig då kursdeltagaren invaggas i en falsk säkerhet där han/hon tror att farliga situationer kan bemästras. 
 
Vi trycker verkligen på att vår workshop enbart är en introduktion till kampsport och hur man kan applicera olika tekniker i en farlig situation.

Vi diskuterar och förevisar hur du kan undvika farliga situationer 
och som tidigare nämnts vilka kampsporter som genom lång och målmedveten träning kommer att ge dig de verktyg du behöver för att kunna klara av en farlig situation. 
 
Alla deltagare får en självförsvarsspray och ett överfallslarm från Bodyguard (marknadens bästa leverantör av självförsvarsprodukter)

Då vi har ett bra samarbete med Kampsportscentret i Linköping får du efter genomförd workshop också möjlighet att kostnadsfritt provträna valfri kampsport som du vill utforska lite mer. Läs mer om Kampsportscentret här